3D Printing

เส้นพิมพ์ 3มิติ

นวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printing เป็นนวัตกรรมการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุเข้าไปเป็นชั้นๆจนได้ชิ้นงานขึ้นมาเป็นสามมิติ (Additive Manufacturing) โดยจะขึ้นรูปและสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์

การพิมพ์สามมิตินี้ถือเป็นนวัตกรรมของอนาคต ทำให้สามารถขึ้นชิ้นงานที่ซับซ้อนได้โดยตรงจากไฟล์ดิจิตอล เป็นการย่นเวลาการทดลองชิ้นงาน(prototype) และวัตถุดิบที่ใช้ก็จะน้อยกว่าการขึ้นงานโดยวิธีกัด เซาะ(milling) ก้อนวัสดุจนเป็นชิ้นงาน ปัจจุบัน การพิมพ์สามมิติได้ถูกใช้ในหลายๆแขนง เช่น การแพทย์และทันตกรรม, การศึกษา, ศิลปะและการออกแบบ, และท้ายสุดพิมพ์เพื่อใช้ในครัวเรือนเช่น อะไหล่ของใช้, ของเล่น, เครื่องใช้ต่างๆหรืองานอดิเรก เป็นต้น การขึ้นงานสามมิติ สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ค่อนข้างง่าย มีการใช้งานกันแพร่หลาย คือการพิมพ์โดยใช้เส้นพลาสติก (3D filament)

บริษัท บี.บี.พลาสติก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงอนาคต และประโยชน์อย่างมากมายของนวัตกรรมการพิมพ์สามมิตินี้ จึงได้ริเริ่มการผลิตเส้นสามมิติขึ้นเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเส้นสามมิติที่มีคุณภาพ เทียบเท่าเส้นสามมิติจากต่างประเทศ และยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบพัฒนาเส้นของเราให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าวัตถุดิบตามท้องตลาด ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เส้นสามมิติภายใต้แบรนด์ “Three Bees” ของเรา ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานได้แก่ PLA, ABS, TPU และPETG และมีผลิตภัณฑ์พิเศษ “PLA bond” ที่มีคุณสมบัติเหนียวกว่าเส้นPLAธรรมดา แต่ยังคงสัมผัสที่แข็งแบบPLAเดิมไว้ เหมาะสำหรับทำอะไหล่เครื่องใช้ และงานโมเดล

นอกจากผลิตภัณฑ์เส้นแล้ว เรายังมีบริการทำสีให้เส้นสามมิติตามสั่ง รวมถึงยังเป็นสตูดิโอรับพิมพ์ชิ้นงานอีกด้วย

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
ISO 9001/2015

โดยทุกแผนกมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบตรวจเช็คที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ ให้คำปรึกษา รับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน