Skip to content

พลาสติกและการรีไซเคิล

“เป็นเวลานับ100ปีที่มนุษย์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติโดยสร้างวัสดุขึ้นมาเอง พลาสติกถูกพัฒนาขึ้นจนแข็งแรง จนเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพลาสติกได้ค่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากจุดประสงค์เดิมที่ต้องการรักษาธรรมชาติ และใช้พลาสติกเป็นวัสดุทดแทน ปัจจุบันพลาสติกได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในทุกๆอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ขยะพลาสติกล้นโลก และเริ่มย้อนกลับมากระทบกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเรา”

ในฐานะผู้ให้บริการวัตถุดิบพลาสติก บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ หนึ่งในพันธะกิจของเราตั้งแต่แรกเริ่มมาคือมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพลาสติกรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเม็ดใหม่ให้ได้มากที่สุด เราจึงตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมมาตลอดระยะเวลา30ปีเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับโลกใบนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้

ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีผู้คิดค้นพลาสติกย่อยสลายขึ้นมาเป็นทางเลือก หรือการขอความร่วมมือในลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก แต่เรายังมีปัญหาหลักที่ต้องจัดการคือ การจัดการผลิตภัณฑ์และขยะพลาสติกที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการวางแผนจัดการขยะพลาสติกระยะยาวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากตัวเรา สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน การมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก ความรู้เบื้องต้นนี้จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการจัดการและแยกขยะในครัวเรือน และการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อให้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งความคงทนของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยลดขยะได้

พลาสติกมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

การรีไซเคิลพลาสติกมีกระบวนการอย่างไร?

พลาสติกนั้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเหมือนวัสดุจากธรรมชาติ แต่พลาสติกบางชนิด สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการหลอมและผลิตเป็นเม็ดหรือผงพลาสติกเพื่อนำไปผลิตขึ้นชิ้นงานใหม่ได้ เพื่อการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและยังคงสภาพของคุณสมบัติไว้ให้ได้มากที่สุด เศษพลาสติก(Scrap)ที่นำมาหลอมแต่ละครั้งควรเป็นชนิดเดียวกัน เนื่องจากพลาสติกบางชนิดไม่สามารถผสมกันได้ ตัวอย่างเช่น หากพลาสติกย่อยสลายตามธรรมชาติถูกนำไปผสมรวมกับพลาสติกชนิดอื่น จะทำให้โครงสร้างของพลาสติกเปลี่ยนไป อาจส่งผลให้พลาสติกที่ได้ไม่แข็งแรง หรืออาจจะเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก  เป็นต้น นอกจากนี้การปนเปื้อนต่างๆเช่น เศษอาหาร สารต่างๆที่ค้างในภาชนะก็ล้วนส่งผลกับการรีไซเคิลทั้งสิ้น จากจุดนี้จะเห็นได้ว่าการแยกขยะพลาสติกให้ถูกต้องนั้นมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรีไซเคิล

Waste Management from Production Line

การจัดการเศษ หรือของเหลือพลาสติกจากสายการผลิต

โดยทั่วไปผู้ผลิตทุกประเภทจะต้องมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปนั้นได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน สำหรับส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือสินค้ามีตำหนิ ผู้ผลิตสามารถจัดการได้หลายวิธีตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตบางรายแยกสินค้ามีตำหนิจากการผลิต และนำมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำลง อย่างไรก็ดี การจำหน่ายสินค้ามีตำหนิอาจนำมาซึ่งปัญหาด้านภาพลักษณ์องค์กรได้

ดังนั้น อีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการมักใช้ก็คือ การจัดการด้วยวิธีรีไซเคิลชิ้นงานให้กลับมาในรูปแบบวัตถุดิบอีกครั้ง ซึ่งการรีไซเคิลโดยตรงจากสายงานผลิตนี้ มีข้อดีคือผู้ผลิตสามารถควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ ทั้งนี้การจัดการของเหลือหรือเศษจากสายการผลิตยังถือเป็นหนึ่งในแผนงานตามข้อกำหนดมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001/14004

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด รับให้บริการรีไซเคิลเศษพลาสติก(Scrap)โดยตรงจากสายการผลิต ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบด้วยเคมี ทำสี เทียบสีตามชิ้นงานต้นแบบ รวมถึงให้บริการร่วมพัฒนาวัตถุดิบให้ได้ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย ด้วยมาตรฐานISO 9001/2015 ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของท่านจะไม่ปนเปื้อนกับวัตถุดิบอื่น

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
ISO 9001/2015

โดยทุกแผนกมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบตรวจเช็คที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ ให้คำปรึกษา รับผิดชอบไม่ทิ้งงาน