Skip to content
บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด

B.B. Plastic Group Co., Ltd

Who Are We

เราคือผู้ให้บริการวัตถุดิบพลาสติก
อย่างครบวงจร

What Are We Doing

บริการของเรามีตั้งแต่ บด คลุก ผสมสี
เทียบสี ทำสี ตัดเม็ด บดผง เสริมเคมี
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ

How We Do It

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001/2015
โดยทุกแผนกมีเครื่องจักรที่ทันสมัย
ระบบตรวจเช็คที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ ให้คำปรึกษารับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน

About Us

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด

จากประสบการณ์ในด้านวัตถุดิบพลาสติกมาร่วม 3 ทศวรรษ ทำให้เราเข้าใจวัตถุดิบ และเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างมาก รวมถึงการบริการที่ใกล้ชิดด้วยความจริงใจ ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำต่างๆจึงเจาะจงให้บริษัท บี.บี. พลาสติก กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ

วิสัยทัศน์ของเรา

เป้าหมายของเราคือการพัฒนาและให้บริการวัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานอย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ คำนึงถึงลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของเรา

เรามีเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านวัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพ เป็นคู่คิด เคียงข้างให้บริการ และร่วมพัฒนาวัตถุดิบกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมก้าวหน้าไปกับลูกค้าเข้าแข่งขันในตลาดโลก

Our Services

Services

บริการของเรามีตั้งแต่ บด คลุก ผสมสี เทียบสี ทำสี ตัดเม็ด บดผง เสริมเคมี รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ

Plastic Compounding

การใส่สารเติมแต่งลงไปในวัตถุดิบพลาสติก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติม

R&D

บริการให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนา ทดลองวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้า

Waste Management

บริการหรือให้คำแนะนำจัดการเศษพลาสติกเหลือจากไลน์การผลิต

Color Testing

ให้บริการตั้งแต่งานเทียบสีโดยอุปกรณ์วัดเฉดสี, ผลิตแม่สี รวมทั้งบริการผสมสี

Tube Extruder

เราสามารถผลิตสินค้าทรงท่อได้ขนาดตั้งแต่ 16-110 มม.

From Our Blog

บทความที่เกี่ยวของ

พลาสติกและการรีไซเคิล

ในฐานะผู้ให้บริการวัตถุดิบพลาสติก บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ หนึ่งในพันธะกิจของเราตั้งแต่แรกเริ่มมาคือมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพลาสติกรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเม็ดใหม่ให้ได้มากที่สุด เราจึงตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมมาตลอดระยะเวลา30ปีเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับโลกใบนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
ISO 9001/2015

โดยทุกแผนกมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบตรวจเช็คที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ ให้คำปรึกษา รับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน