พลาสติกและการรีไซเคิล

ในฐานะผู้ให้บริการวัตถุดิบพลาสติก บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ หนึ่งในพันธะกิจของเราตั้งแต่แรกเริ่มมาคือมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพลาสติกรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเม็ดใหม่ให้ได้มากที่สุด เราจึงตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมมาตลอดระยะเวลา30ปีเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับโลกใบนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้

Continue reading